Nyheter

Alla nyheter

 • Franziska Bork Petersen tilldelas pris för förtjänt vetenskapligt arbete 2015-03-31 Kungl. Vitterhetsakademien har tilldelat Franziska Bork Petersen pris för förtjänt vetenskapligt arbete för avhandlingen Authenticity and its Contemporary Challenges: On Techniques of Staging Bodies.
 • FoEsts nya postdoktorer 2014-08-14 Forskarskolan har anställt fem nya postdoktorer: Franziska Bork Petersen (dans), Sarah Bouttier (engelska), Anna Jörngården (litteratur), Guido Kirsten (film), Anezka Kuzmicova (litteratur).
 • Erik Mattsson, Rättens iscensättning 2014-06-13 Erik Mattsson (teater) har disputerat med avhandlingen Rättens iscensättning: rum, framträdanden, gränser (Stockholm 2014).
 • Postdokdag 2014-03-31 FoEst anordnar en postdokdag där de tre postdoktorerna presenterar sina projekt.
 • Franziska Bork-Petersen, Authenticity and its Contemporary Challenges 2013-12-09 Franziska Bork-Petersen (dans) har disputerat med avhandlingen Authenticity and its Contemporary Challenges: On Techniques of Staging Bodies (Stockholm 2013).
 • Anezka Kuzmicova, Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative 2013-12-09 Anezka Kuzmicova (litteratur) har disputerat med avhandlingen Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition (Stockholm 2013).
 • Postdoktor i estetiska vetenskaper 2013-11-21 Stockholms universitet utlyser sex anställningar som postdok i estetiska vetenskaper Utlysningen är en fortsättning på forskarskolan i estetiska vetenskaper som inrättades av humanistiska fakulteten år 2006.
 • Seminarium, Hannah Hinz om musik och litteratur 2013-10-04 Hannah Hinz (litteratur) gästar musikvetenskapens högre seminarium och presenterar en text om relationen mellan musik och litteratur utifrån Strindbergs kammarspel.
 • Skåda all världens uselhet på Bokmässan 2013-09-06 Anna-Maria Hällgren, författare till Skåda all världens uselhet: visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur, intervjuas av Anders Björnsson i Folket i Bilds monter på Bokmässan, torsdag 26 sep kl. 11:00 - 11:30.
 • Anna Jörngården belönas för bästa avhandling 2013-06-14 Anna Jörngården (litteratur) har tilldelats Högskoleföreningen pris för framstående vetenskaplig prestation inom humanistiska fakulten för sin avhandling Tidens tröskel. Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900.
 • Okonstlad konst? 2013-06-11 Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik (Symposion). Ny antologi med tretton artiklar skrivna av doktorander från Forskarskolan i estetiska vetenskaper.
 • Anna-Maria Hällgren, Skåda all världens uselhet 2013-06-04 Anna-Maria Hällgren (konst) har disputerat på avhandlingen Skåda all världens uselhet: visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur (Möklinta 2013).
 • Axel Englund prisad av Vitterhetsakademien 2013-01-30 Kungl. Vitterhetsakademien har beslutat att tilldela Axel Englund ett pris för förtjänt vetenskapligt arbete på 50 000 kronor för doktorsavhandlingen Stroke Darkly the Strings. On Paul Celan and Music.
 • Postdoktor i estetiska vetenskaper 2012-11-29 Utlysningen är en fortsättning på forskarskolan i estetiska vetenskaper som inrättades av humanistiska fakulteten år 2006.
 • Jakob Nilsson, The Untimely-Image 2012-11-21 Jakob Nilsson (film) har disputerat på avhandlingen The Untimely-Image: On Contours of the New in Political Film-Thinking (Stockholm 2012).
 • Anna Jörngården, Tidens tröskel 2012-11-21 Anna Jörngården (litteratur) har disputerat på avhandlingen Tidens tröskel: Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900 (Stockholm 2012).
 • Julia Habetzeder, Evading Greek models 2012-11-21 Julia Habetzeder (Antikens kultur och samhällsliv) har disputerat på avhandlingen Evading Greek models: Three studies on Roman visual culture (Stockholm 2012).
 • Lotta Paulin, Den didaktiska fiktionen 2012-11-21 Lotta Paulin (litteraturvetenskap) har disputerat på avhandlingen Den didaktiska fiktionen: konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750.
 • Mikael Pettersson, Seeing what is not there 2012-11-21 Mikael Pettersson (filosofi) har disputerat på avhandlingen Seeing what is not there: essays on pictures and photographs (Stockholm 2012).
 • Campuskonferens 2012 2012-02-09 Under våren 2012 kommer Forskarskolan i estetiska vetenskaper att anordna en konferens på temat estetik och autenticitet.

Kontakt

Per-Arne Bodin, ordförande
pab@slav.su.se

Erik Mattsson, webbredaktör
erik.mattsson@teater.su.se