Tid: Lördag 3 mars, kl 9.30-18.30
Plats: Auditoriet, Humanistvillan, Stockholms universitet, Frescativägen 24E

Program

9.30
Willmar Sauter: Några ord om Forskarskolan i estetiska vetenskaper
Anna Jörngården & Axel Englund: Vad är autenticitet?

10.00
Jeremy Hawthorn: Internet memes, ’exploitables’, and electronic montage:
the ’Der Untergang’ burlesques

11.00
Paus

11.15
Maria Forsberg: Är förfalskningar dålig konst?
Magnus Bremmer: ’Den synes väl icke här på taflan, men vi vänta honom vid
hvarje ögonblick’: Om fotografiets autenticitet i Lars Jesper Benzelstiernas ’Daguerreotyp-Panorama’ (1840)

12.15
Lunch

14.00
Anna Odell: Att iscensätta verkligheten

15.00
Franziska Bork Petersen: ’Do you really feel like the outside matches the
inside?’ On staging bodily authenticity

15.30
Paus

16.00
Carl-Filip Brück: Sken och autenticitet i Theodor W. Adornos estetik
Ljubica Miočević: Språk och identitet i Aleksandar Hemons författarskap

17.00
Mottagning i Biblioteket (till 18.30)