Forskarskolan i estetiska vetenskaper

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Forskarskolan i estetiska vetenskaper

Forskarskolan i estetiska vetenskaper - FoEst

Från första juli 2016 har forskarskolan i estetiska vetenskaper ombildats till ett nätverk för nuvarande postdoktorer. Till nätverket kan affilieras alla tidigare doktorander, postdoktorer och styrgruppens tidigare ledamöter  efter önskemål. I nätverket vill vi genom symposier och på andra sätt behålla och utveckla den kreativa mötesplats som forskarskolan utgjort för tvärvetenskapliga kontakter och diskussioner inom det estetiska och humanistiska fältet.

Forskarskolan i estetiska vetenskaper inrättades hösten 2005 och under de följande åren antogs sammanlagt 21 doktorander, som fick sin placering vid olika institutioner vid humanistiska fakulteten. Forskarutbildningen ägde både rum på respektive institution och på forskarskolan som gav särskilda teorikurser, inbjöd gästföreläsare för kortare och längre tid, anordnade seminarier, internat och öppet hus. Forskarskolans studenter har också givit ut en antologi med texter inom det estetiska området. Varje år fanns möjlighet att delta i en studieresa till ett annat land.

Tretton av doktoranderna hade fram 20 april 2016 disputerat. Tre av avhandlingarna har belönats med pris som bästa avhandling av fakulteten respektive Vitterhetsakademien. Ytterligare två av forskarskolans doktorander har haft sina slutseminarier och planerar att disputera inom den närmaste tiden.

Forskarskolan har också givits möjlighet att utlysa postdoktorala anställningar omfattande två års forskning. Utlysningen har skett vid tre tillfällen senast i januari 2015. Sammanlagt har forskarskolan anställt 12 postdoktorer.  Forskarskolan kommer inte vidare kunna anställa doktorander eller postdoktorer.

Ordförande i forskarskolans styrgrupp och ansvarig för verksamheten är professor Per-Arne Bodin (pab@slav.su.se).

Kontakt

Per-Arne Bodin, ordförande
pab@slav.su.se

Erik Mattsson, webbredaktör
erik.mattsson@teater.su.se