Styrgruppen består av:

Per-Arne Bodin, ordförande (Slaviska språk)

Staffan Carlshamre (Filosofi)

Claudia Egerer (Engelska)

Göran Rossholm (Litteraturvetenskap)

Trond Lundemo (Filmvetenskap)

Willmar Sauter (Teatervetenskap)

 

Senare inbjöds följande att delta i styrgruppens arbete:

Tomas Björk (Konstvetenskap)

Jacob Derkert (Musikvetenskap)

Anne-Marie Leander (Antikens kultur och samhällsliv)

Anders Olsson (Litteraturvetenskap)