Höstterminen 2011

16/9 - Förberedelsedag inför resan till S:t Petersburg. Föreläsningar av Magnus Ljunggren, Peter Alberg Jensen, Per Hedström, May Andersson Wilken och Per-Arne Bodin
3-7/10 - Internat i S:t Petersburg
18/10 - Sammanfattande diskussion om internatet

 

Vårterminen 2011

31/3-1/4 - Genusinternat med Tiina Rosenberg
11/4 - Shannon Jackson (Berkeley), ”Interdisciplinary Research in the Arts”
26/4 - Copyright och andra frågor kring publicering med Katarina Renman Claesson (Juridicum) och Wilhelm Widmark (SUB)
27/4 - Martin Zenck (Würzburg), ”Thomas Bernhardt and Music“
29/4 - Disputation av Axel Englund på avhandlingen Stroke Darkly the Strings – On Paul Celan and Music, opponent: prof. Martin Zenck
31/5 – Textframläggningar: Magnus Bremmer lägger fram ett kapitelavsnitt med titeln "Ekfras och fotografi omkring 1850". Opponent: Axel Englund. Anna Jörngården lägger fram ett kapitelavsnitt med titeln "Blodets röst. Knut Hamsuns känsloestetik före och efter sekelskiftet". Opponent: Ljubica Miocevic.


Höstterminen 2010

7/9 - Jämställdhetsmöte
20-21/9 - Internat om antologin (Näsby slott)
28/9 - Japansk film (Filmhusets biograf)
6/10 - Emma Strindmar-Norström lägger fram en text
13/10 - Axel Englunds slutseminarium
26/10 - Monica Braw föreläser om Japans historia
31/10 till 9/11 - Japanresa
15/12 - Lotta Paulins slutseminarium


Vårterminen 2010

16/2 - Förberedelser inför Campussymposiet samt Julia Habetzeder: ”Att gräva i antiken”
25-26/2 - Campussymposium: Aesthetics and History
12-14/4 - Lilla internatet, Hässelby. Med gästprofessor Lydia Goehr
29/4 - Tomas Götselius "Ordets ordning. Skrift och bild i den tekniska reproducerbarhetens tidsålder".
13/5 - Hannah Hinz och Erik van Ooijen, litteraturdoktorand från Örebro universitet, kommer att presentera texter ur sina kommande avhandlingar vilka båda handlar om Strindbergs kammarspel. De kommer också att opponera på varandras bidrag. Prof. Lars-Åke Skalin från Örebro kommer att gästa seminariet. Texterna ska finnas tillgängliga en vecka i förväg.
3/6 - Magnus Bremmer, Textseminarium. Texten handlar om en fototext, närmare bestämt boken "Molins fontän" från 1866.


Höstterminen 2009

8/9 - Anezka Kuzmicova "On presence in literary narrative: a case for bodily movement", opponent: Mikael Petersson
22/9 - Genomgång av programmet för Istanbul, textframläggning av Hannah Hinz, opponent: Beate Schirrmacher och Carl Filip Brück, textframläggning av Emma Strindmar Norström, opponent: Kristina Fjelkestam, Umeå universitet
5-11/10 Resa till Istanbul
27/10 - Text av Magnus Bremmer opponent Anna-Maria Hällgren.
23-26/11 – Gästprofessor Mieke Bal
8/12 - Text av Anna-Maria Hällgren "Skådande publiker: Problem och pedagogik i det sena 1800-talets visuella populärkultur" (arbetstitel)


Vårterminen 2009

18/2 - Föreläsning: Gregory Currie "Expression and Point of View in Literature"
19-20/2 - Campuskonferens: The Arts and the Senses; Intermediality and the Multisensorial
1-2/6 - Lilla internatet, Lidingö


Höstterminen 2008

15-25/9 - Gästprofessor Martin Seel
20-26/10 - New York-resa
8/12 - Föreläsning: Samuel Weber, “Self, Singularity, Credibility: Thoughts on the Current ‘Credit’ Crisis”
8-18/12 - Gästprofessor Samuel Weber


Vårterminen 2008

5/2 - Uppföljning av Paris-internatet
3-4/4 - Lilla internatet i Saltsjöbaden
13/5 - Textframläggning, Hannah Hinz om Spöksonaten
4/6 - Forskarskolan ordnar öppet hus