Hannah Hinz, doktorand i litteraturvetenskap och knuten till FoEst, presenterar ett avsnitt ur sin kommande avhandling om musik i August Strindbergs kammarspel. Läs här om hennes forskning. Den som i förväg vill ha tillgång till texten kan skriva till gunnar.ternhag(at)mups.su.se.