Program

10.00 - 10.10 Inledning

10.10 - 10.50 Axel Englund: Opera och sadomasochism

10.50 - 11.30 Beate Schirrmacher: Musik och våld i litteraturen

11.30 - 11.40 Paus

11.40 - 12.20 Erik Wallrup: Finns det en värld utanför musiken?

12.30 Lunch på fakultetsklubben

 

Vänligen anmäl dig till Erik Mattsson