Anställningen är på två år och omfattar forskning på 100%. Den kan utnyttjas under en treårsperiod om den sökande vill kombinera anställningen med annan verksamhet som till exempel undervisning. Anställningen beräknas kunna tillträdas våren 2013 och kommer att förläggas till någon av humanistiska fakultetens institutioner. Anställningarna kan sökas av den som avlagt doktorsexamen under den senaste treårsperioden före sista ansökningsdagen och som inte redan innehar en postdokanställning.