Motiveringen lyder: "Anna Jörngårdens avhandling behandlar inträngande och uppslagsrikt tidserfarenheten hos tre centrala nordiska författare kring sekelskiftet 1900: Ola Hansson, August Strindberg och Knut Hamsun. Det är särskilt spänningen mellan modernitet och nostalgi, uppbrott och längtan tillbaka, som undersöks och som får en i flera avseenden ny belysning. Detta är så mycket mer imponerande eftersom de tre författarskapen är så grundligt utforskade, både inom och utanför Nordens gränser. Med hjälp av nya perspektiv, där inte minst genus och exilforskning är centrala, kan Jörngården frilägga tidigare osedda dimensioner i verken. Studiens manlige, nordiske författare bryter upp och överskrider gränser, geografiskt och estetiskt – men kastas ständigt tillbaka av nostalgin, där en kvinnligt kodad ursprungstanke uppträder. Det originella i studien handlar inte minst om hur Jörngården ser något potentiellt nyskapande i den nostalgi som annars ofta avfärdas som reaktionär och konstnärligt steril.

Avhandlingen är enastående välskriven och förtjänar en stor läsekrets. Den utgör ett inspirerat bidrag till kunskapsutvecklingen inom ämnet och tillhandahåller många förträffliga tolkningsnycklar för vidare studium. Jörngårdens stringenta, aldrig reducerande analys av ett motsägelsefullt övergångsskede, från en nationellt orienterad litteratur till en modernism utan gränser, har gjort hennes forskning uppmärksammad både i Sverige och i utlandet."