bremmerny
 
 

Kontakt: magnus.bremmer@littvet.su.se

Avhandlingsprojekt: Sedan 2008 är jag doktorand i litteraturvetenskap vid Forskarskolan i estetiska vetenskaper. Under hösten 2011 gästforskade jag vid Department of History of Art and Screen Media vid Birkbeck, University of London. Jag är också verksam som kritiker, huvudsakligen i Svenska Dagbladet sedan 2006. Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur fotografiet började användas i böcker andra tryckta medier under 1800-talet. Fotografiet var vid denna tid ett både nytt och på många sätt svårhanterligt medium, inte sällan med en påstått distraherande verkan på sina betraktare. I ljuset av dessa föreställningar undersöker jag hur de fotoillustrerade utgåvorna utvecklade olika strategier för att reglera och utbilda läsarens uppmärksamhet inför den nya bilden.

Essäer och artiklar i urval

  • ”’A Pointer for Beauty’: Photography, Ekphrasis, and the Aesthetics of Attention in Johannes Jaeger’s 1866 photo-book”, i tidskriften History of Photography, 37:4 (2013)

  • ”The Magic Box of the Picturesque. Anticipating Photographic Space in Benzelstjerna’s ’Daguerreotype-Panorama’ 1840”, i antologin ”Representational Machines. Photography and the Production of Space” (Aarhus University Press, 2013)

  • "Out of Site: Photography, Writing, and Displacement in Leslie Scalapino's Photo-texts", i The Future of Text and Image: Collected Essays on Literary and Visual Conjunctions, red. Ofra Amihay och Lauren Walsch (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012)
  • ”’En pekpinne för skönheten’. Om konsten att manipulera ett fotografi – exemplet Molins fontän (1866)”, i (O)konstlad konst: Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Anna Jörngården och Axel Englund (Mölndal: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2011)
  • ”Konsten att skjuta upp det oundvikliga”. Understreckare om prokrastinering i SvD Kultur, 14 april 2013.
  • ”Försök läsa hela texten om du kan”. Understreckare om att läsa böcker i vår påstått distraherad tidsålder, SvD Kultur 12 februari 2012.
  • ”Barthes sökte ett nytt sätt att tala om bilder”. Understreckare i SvD Kultur, 5 januari 2010.
  • ”De skrev in fotografiet i litteraturen”. Understreckare om Vreni Hockenjos ”Picturing Dissolving Views: August Strindberg and the Visual Media of His Age” och Caroline Duttlingers ”Kafka and Photography” i SvD Kultur, 6 juni 2008.