Lotta Paulin, foto: Lotta Paulin
 
Kontakt: lotta.paulin@littvet.su.se

Avhandlingsprojekt: I mitt avhandlingsarbete studerar jag samspelet mellan didaktik och fiktion i några äldre texter för barn och ungdomar på svenska före år 1800 utifrån bland annat förebildens estetik och funktion. Särskild vikt läggs vid genusaspekter och subversiva tendenser. Jag är också mycket intresserad av undervisningsfrågor, både i teori och praktik.

Huvudhandledare: Professor Boel Westin

Handledare: Professor Anders Cullhed