Kalle Westerling, foto: Kalle Westerling
 
Kontakt: kalle.westerling@teater.su.se

Avhandlingsprojekt: Avhandlingen The Potential of Difference: Drag Show and the Aesthetics of Resistance (arbetsnamn) tar upp dragshowens möjlighet att uttrycka motstånd mot heteronormativa makt-/normstrukturer med hjälp av olika estetiska strategier. Kalle har tidigare skrivit La dolce vita: Trettio år med drag (2006), om dragshowgruppen After Darks historia. Han har tidigare även arbetat som forskningsassistent i projektet "Vill ni se en skamstjärna, se på Zarah! Zarah Leander och queer divakult". Tillsammans med doktorandkollegor från institutionen har han redigerat och skrivit text till Kroppsspråk och tankesprång: Vetenskap i rörelse (2009). 2008 var han redaktör tillsammans med Anna Olovsdotter-Lööv för ett specialnummer av tidskriften lambda nordica om dragshow.

Handledare: Willmar Sauter och Tiina Rosenberg

Intresseområden: Genusteori, queerteori, postkolonialism, poststrukturalism, performativitet, campestetik, aktivism, kropp, språk, dekonstruktion, makt.