Julia Habetzeder, foto: Julia Habetzeder
 
Kontakt: julia.habetzeder@antiken.su.se

Avhandlingsprojekt: The Dancing Male (arbetstitel) – Studien skall utgöras av en ikonografisk analys av den dansande mannen som motiv inom den romerska kultursfären. Syftet är att undersöka hur dans uppfattades i relation till manligt identitetsskapande. Inom den romerska kulturen tycks man ha haft en ambivalent inställning till dans som företeelse. Samtidigt som dans spelade en viktig roll i det romerska samhället, t.ex. inom religionsutövandet och som underhållning, vände man sig mot att representanter för samhällets högre skikt dansade. Denna ambivalens tycks återspeglas inom den romerska bildvärlden, där de män som avbildas dansande generellt är tydligt definierade som avvikande från normen. Det rör sig ofta om satyrer, dvärgar och exotiska folkslag. Studiens grundläggande frågeställningar är de följande: Vilka män avbildas dansande? Kan man urskilja förändringar inom motivsfären över tid? Hur står dansen i relation till uppfattningen av det manliga inom den romerska kulturen? Vad kan motivet säga oss om identitetsskapande i romersk tid?

Huvudhandledare: Anne-Marie Leander, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Handledare: Margaretha Rossholm-Lagerlöf, Konstvetenskapliga institutionen

Intresseområden: estetik, romersk ikonografi, genusteori.