Hannah Hinz, foto: Hannah Hinz
 

Kontakt: hannah.hinz@littvet.su.se

Avhandlingsprojekt: I mitt forskningsprojekt undersöker jag Strindbergs Kammarspel ur ett intermedialt perspektiv. Mitt intresse gäller musikaliska inslag i dramatexterna och (kammar)musikens ställning och funktion inom Intima teaterns estetik. I en kommentar på öppnandet av Max Reinhardts nya lilla teater i Berlin 1906 hade Strindberg förklarat musiken till förebild för både den intima teaterscenen och genren kammarspel: ”Nu i fjor tog Reinhardt ut steget och öppnade Kammerspiel-Haus, som i sitt namn anger det hemliga programmet: Kammarmusikens idé överförd på dramat.” (SV 64,13) I min avhandling visar jag på vilka sätt författarens idé om kammarmusik blev nyskapande i Kammarspelen opus 1 till 5 (Oväder, Brända tomten, Spöksonaten, Pelikanen, Svarta handsken) och i vilka avseenden idéer om kammarmusik blev centrala i förverkligandet av Intima teatern i Stockholm. Ett viktigt sammanhang utgör tankar om (kammar)musik och stämning inom den tyska debatten kring det ”intima” som ”den moderna konstens slagord” runt 1900.

På institutionen är jag för närvarande ordförande i institutionens doktorandråd och representant i jämställdhetsgruppen. Jag undervisar på grundkursen i litteraturvetenskap.

Huvudhandledare:
Professor Göran Rossholm, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria.

Handledare:
Professor Willmar Sauter, Institutionen för musik- och teatervetenskap.

Intresseområden:
Intermedialitet/interartialitet, musik och litteratur, estetik.