Erik Mattsson, foto: Erik Mattsson
 
 

Kontakt: erik.mattsson@teater.su.se

Jag disputerade i juni 2014 med avhandlingen Rättens iscensättning: rum, framträdanden, gränser. I avhandlingen analyserar jag rättsliga representationer och praktiker (främst rättegången i tingsrätten) från ett teater- och performancevetenskapligt perspektiv. Avhandlingen visar på komplexiteten i den rättsliga praktikens maktutövning, där den traditionella och mest iögonfallande rättsliga maktutövningen (domslutet) föregås och omges av en rad mindre uppenbart legitimerade makttekniker. Dessa olika tekniker synliggörs i analyser av flera olika typer av material - domstolsbyggnader, rättssalar, edsavläggelsepraktiken, rollspel, relationen till åhörarna etc.

Under hösten 2014 kommer jag att arbeta som lektor vid Institutionen för musik- och teatervetenskap

Intresseområden: teaterteori, teaterhistoria, politisk teori, performativitet, teatralitet, politik/estetik, representation, maktteknologier, subjektivering, publiken, massan