Emma Strindmar Norström, foto: Emma Strindmar Norström
 
Kontakt: emma.strindmar.norstrom@littvet.su.se

Avhandlingsprojekt: I mitt forskningsprojekt undersöker jag (1) gränserna mellan fiktion och icke-fiktion och (2) narratologiska konstruktioner av jaget i litterära narrativ. Jag studerar texter av Ingmar Bergman, Cora Sandel och Tove Jansson, som alla aktualiserar frågan om fiktion och självbiografi.

Huvudhandledare: Professor Göran Rossholm

Handledare: Professor Boel Westin.

Konferensbidrag
”Ingmar Bergman’s Gnome. Unreliable Narration in Autobiography”, Tartu University, Tartu (2010).