Carl Filip Brück, foto: Carl Filip Brück
 
Kontakt: carl.filip.bruck@philosophy.su.se

Avhandlingsprojekt: Mitt projekt syftar till att undersöka hur den tidiga Frankfurtskolans olika estetikbegrepp (framförallt Adornos) förvaltats, förvandlats och förkastats inom den efterföljande traditionen av kritiska teori (Habermas och framåt).

Huvudhandledare: Staffan Carlshamre, Filosofiska institutionen.

Intresseområden: tysk filosofi, Hegel, Marx, Heidegger, Adorno, Frankfurtskolan, kritisk teori, hermeneutik, musiken filosofi.