Kontakt: anezka.kuzmicova@littvet.su.se

Min avhandling heter Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition och ger en tvärvetenskaplig analys av läsarens mentala bilder i bred bemärkelse, dvs. mentala representationer av både texten och referenten i alla sinnesmodaliteter. Den tillhör en forskningsinriktning som kallas ”embodied cognition” och som studerar det mänskliga tänkandet utifrån kopplingarna till kroppen och den fysiska miljön.

Bl.a. söker avhandlingen svar på följande frågor: Vilka mentala bilder/textkonstruktioner får läsaren att känna en kroppslig närvaro i föreställningsvärlden? Vilka mentala bilder/textkonstruktioner får läsaren att höra en mänsklig röst bakom texten? Hur relaterar dessa mentala bilder till tolkning, och hur relaterar de till verklig perception?

Mitt nya forskningsprojekt rör läsarens uppmärksamhet mer generellt och fokuserar på hur den styrs av det materiella mediet. Jag arbetar även med ett par mindre projekt som undersöker kopplingarna mellan skönlitterära läsvanor och textförståelse (”literacy”) i stort, ett av dessa i samarbete med forskare från andra universitet i Norden.

 

Publikationer i urval:

  • 2014. "Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition", Style 48. Under utgivning.
  • 2014, i samarbete med Ellen Esrock. "Visual imagery in reading", Michael Kelly (ed.), Encyclopedia of Aesthetics: Second Edition, Oxford: Oxford University Press. Under utgivning.
  • 2013. Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition (diss.), Stockholm: Stockholms universitet. 177 sidor.
  • 2013. "Outer vs. inner reverberations: Verbal auditory imagery and meaning-making in literary narrative", Journal of Literary Theory 7(1-2). 111-134.
  • 2013. "The words and worlds of literary narrative: The trade-off between verbal presence and direct presence in the activity of reading", Lars Bernaerts et al. (eds.), Stories and Minds: Cognitive Approaches to Literary Narrative. Lincoln: University of Nebraska Press. 191-231.
  • 2012. "Fidelity without mimesis: Mental imagery from visual description", Gregory Currie et al. (eds.), Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics. London: College Publications. 271-313.
  • 2012. "Presence in the reading of literary narrative: A case for motor enactment", Semiotica 189(1/4). 23-48.
  • 2009. "Skalin, Lars-Åke: Narrative, Fictionality, and Literariness. The Narrative Turn and the Study of Literary Fiction" (recension), Samlaren 130. 346-348.
  • 2005. "En myrtenkvist i högra ögat. Torgny Lindgrens Legender i möte med bysantinska helgonberättelser", Samlaren 126. 204-248.